Raising up Frontrunners

Frontrunners heeft als missie om een generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat; een generatie vol geloof en kracht van de Heilige Geest.

Gratis boeken

God van Voorspoed

Woorden van geloof

Spreken in Tongentaal

Jezus Aanraken

Bidden = ontvangen

Honderdvoudig Vruchtdragen

Geloof voor het onmogelijke

Leven door Geven

Kracht van de Waterdoop

Supermens

Bouw mee aan Gods Koninkrijk

Door jouw financiële steun draag jij bij aan de uitbreiding van Gods Koninkrijk in Nederland en daarbuiten door middel van krachtig geloofsonderwijs, genezing en bevrijding

Hoe wil je geven?

Maak hierboven de keuze of je structureel of eenmalig wilt meebouwen aan de missie van Frontrunners

Het onderwijs

Frontrunners brengt geloofsopbouwend onderwijs dat zich kenmerkt in radicaliteit en vuur, gefundeerd op de Bijbel. Met onderwerpen als o.a. Jouw identiteit in Christus, Tongentaal, Bevrijding, Genezing en Gods stem verstaan worden luisteraars aangemoedigd om op te staan in hun identiteit als kind van God en te wandelen in de kracht en authoriteit die hen gegeven is in Christus. Met als doel om Nederland te transformeren en een generatie op te richten vol geloof en kracht van de Heilige Geest.


Wil je meer weten? Bekijk het onderwijs op ons YouTubekanaal, meld je aan voor een van de komende events of start met de online Bijbelschool via Bijbelschool.tv!


Nieuw gebouw

Frontrunners bouwt aan een nieuw pand waarin de bediening (internationaal kan doorgroeien en maakt het mogelijk om vanaf 2023 een fulltime Bijbelschool te starten. Dit willen we geheel schuldenvrij realiseren. Het betreft een pand van ‘boven bidden en denken’ met een grote en kleine conferentiezaal, kantoren, video- en audiostudio's en klaslokalen.

Online en offline onderwijs

Wij dragen de boodschap die God ons gegeven heeft uit via zoveel mogelijk kanalen, zowel online als offline. Dit vertaalt zich in fysieke en online (parttime en fulltime) Bijbelscholen, events en conferenties, video-onderwijs op YouTube, ebooks én fysieke boeken.


Zowel in online video's, via de boeken of tijdens Bijbelscholen en events worden mensen aangeraakt door de liefde van God en ontvangen ze openbaring uit het Woord dat hen genezing, bevrijding en vrijheid brengt. Dagelijks komen berichten binnen van mensen die getuigen dat hun leven getransformeerd is door het onderwijs uit het Woord van God.