Home> Activiteiten> Bijbelscholen> Parttime Bijbelschool

Hybride Parttime Bijbelschool

Ontvang zowel fysiek als online krachtig Bijbels onderwijs

Aanmelden Hybride Parttime Bijbelschool

Een groot werk in jouw leven

Word toegerust voor jouw roeping & bestemming en volg gratis de levensveranderende parttime Bijbelschool van Frontrunners.

Parttime Bijbelschool

Word toegerust voor jouw roeping & bestemming en volg gratis de levensveranderende parttime Bijbelschool van Frontrunners. Met uitzondering van de schoolvakanties, krijg je wekelijks fysiek en online les van krachtige en inspirerende docenten. Meer dan 50 levensveranderende lessen, onderverdeeld in 9 modules zoals: Leven als nieuwe schepping, leven in de kracht & aanwezigheid van de Heilige Geest, leven uit geloof, genezing & gezondheid, etc.

  Uniek combinatieprogramma

  Fysieke lessen en videolessen wisselen elkaar af in elke module. De fysieke lessen bieden je praktische handvatten en rust je je toe om te groeien in discipelschap. Daarnaast er wordt via het video-onderwijs een stevig Bijbels fundament gelegd. Dit combinatieprogramma van online en fysiek onderwijs zorgt ervoor dat we mensen beter kunnen toerusten en jou helpen om een krachtige frontrunner te worden!

  Na het volgen van de Bijbelschool:

  • Weet je wie je bent in Christus

  • Heb je een vernieuwd denken

  • Kan je Gods stem verstaan

  • Weet je wat jouw taak en roeping is in Gods Koninkrijk

  • Wandel je in autoriteit

  • Heb je krachtig en overwinnend geloof

  • Begrijp je hoe effectief bidden werkt

  • Kan je bidden voor zieken en demonen uitdrijven

  • Begrijp en functioneer je in de gaven van de Geest

  Praktische informatie

  De Frontrunners Bijbelschool is een één tot tweejarige gratis parttime bijbelschool. Het eerste jaar focust zich op een groot werk in jouw leven en het tweede leerjaar op een groot werk door jouw leven. Het eerste jaar bijbelschool begint in de eerste week van januari 2024 en zal duren tot en met december 2024. Het is niet mogelijk om losse modules te volgen.

  Locatie

  Docenten

  Lestijden

  Aanmelding

  Lesgeld

  Huiswerk

  Commitment

  Certificaat

  Fulltime Bijbelschool

  Sinds september 2023 trainen we tientallen studenten om krachtige kerken en bedieningen te bouwen en revival te brengen in onze unieke fulltime Revival & Ministry School. Deze driejarige fulltime school is gekenmerkt door een combinatie van radicaal onderwijs en praktijk. Studenten krijgen les van krachtige docenten over onderwerp zoals geloof, intimiteit met God, nederigheid, de Heilige Geest, en leiderschap. Vervolgens worden ze bekrachtigd om uit te stappen tijdens outreaches en mee te dienen tijdens conferenties en campagnes. Seit September 2023 bilden wir Dutzende von Schülerinnen und Schülern aus, um kraftvolle Gemeinden und Dienste aufzubauen und Erweckung in unsere einzigartige Vollzeit-Erweckungs- und Dienstschule zu bringen. Diese dreijährige Vollzeitschule zeichnet sich durch eine Kombination aus radikaler Ausbildung und Praxis aus. Die Schüler werden von kraftvollen Lehrern über Themen wie Glaube, Vertrautheit mit Gott, Demut, den Heiligen Geist und Führung unterrichtet. Dann werden sie befähigt, während der Einsätze herauszutreten und zu dienen

  Internationale Parttime Bijbelschool

  Onze gratis parttime Bijbelschool is een levensveranderende Bijbelschool om te groeien in je identiteit, geloof, de gaven van de Geest en relatie met God. Sinds 2024 is de school ook beschikbaar in het Engels. Met uitzondering van de schoolvakanties, krijgen studenten wekelijks fysiek en online les van krachtige en inspirerende docenten gedurende 50 lessen, onderverdeeld in 9 modules zoals: Leven als nieuwe schepping, leven in de kracht & aanwezigheid van de Heilige Geest, leven uit geloof, genezing & gezondheid, etc. Unsere kostenlose Teilzeit-Bibelschule ist eine lebensverändernde Bibelschule, um in deiner Identität, deinem Glauben, den Gaben des Geistes und deiner Beziehung zu Gott zu wachsen. Seit 2024 gibt es die Schule auch in englischer Sprache. Mit Ausnahme der Schulferien erhalten die Schüler wöchentlich Präsenz- und Online-Unterricht von kraftvollen und inspirierenden Lehrern für 50 Lektionen, die in 9 Module unterteilt sind, wie zum Beispiel: Leben als neue Schöpfung, Leben in der Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes, Leben im Glauben, Heilung & Gesundheit, etc.

  Online Bibelschulen

  In 2023 hebben we ons online Bijbelschool platform geheel gratis beschikbaar gesteld. De complete, driejarige parttime bijbelschool is hier in 150+ videolessen met hand-outs en reflectievragen te volgen. Zo kan iedereen worden toegerust Word om in hun bestemming te gaan wandelen en Gods Koninkrijk te bouwen in hun omgeving. Im Jahr 2023 haben wir unsere Online-Bibelschulplattform völlig kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette, dreijährige Teilzeit-Bibelschule kann hier in 150+ Videolektionen mit Handouts und Reflexionsfragen verfolgt werden. Auf diese Weise kann jeder ausgerüstet werden, um in seinem Schicksal zu wandeln und Gottes Reich in seiner Nachbarschaft aufzubauen.

  Prophetic Conference

  Frontrunners trapt ieder jaar af met een Prophetic Conference. Een weekend waarin de focus ligt op het verstaan van Gods profetische woord. Zowel voor Gods Kerk in het algemeen, als persoonlijk. Want het uitstrekken naar profetische woorden is immers een opdracht uit Gods Woord! Frontrunners beginnt jedes Jahr mit einer Prophetischen Konferenz. Ein Wochenende, an dem es darum geht, Gottes prophetisches Wort zu verstehen. Sowohl für Gottes Kirche im Allgemeinen als auch für den Einzelnen. Schließlich ist es ein Gebot aus Gottes Wort, nach prophetischen Worten zu greifen!

  Revival Week

  Het is tijd voor opwekking in Nederland. Dat er weer gehandeld wordt vanuit geloof, dat God op de eerste plek wordt gezet en genezing en bevrijding normaal is. Tijdens de Revival Week wordt het opwekkingsvuur aangewakkerd. Es ist Zeit für eine Wiederbelebung in den Niederlanden. Dass wir auf der Grundlage des Glaubens handeln, dass Gott an erster Stelle steht und dass Heilung und Befreiung normal sind. Während der Erweckungswoche wird das Erweckungsfeuer entzündet.

  Women on Fire

  De tijd is aangebroken dat vrouwen gaan opstaan, hun plaats innemen en wandelen in hun identiteit zoals God het heeft bedoelt! Tijdens Women On Fire worden vrouwen toegerust en in vuur en vlam gezet voor God. Es ist an der Zeit, dass Frauen aufstehen, ihren Platz einnehmen und in ihrer Identität so wandeln, wie Gott es beabsichtigt hat! Bei Women On Fire werden Frauen für Gott ausgerüstet und angezündet.

  Modules Jaar 1

  In jaar één focussen we op 'Een groot werk in jou'

  André

  André was sinds zijn jeugd verslaafd aan drugs en alcohol. Tijdens een genezingsdienst kreeg Tom een woord van kennis voor hem. André kwam naar voren en werd na één gebed totaal bevrijd van zijn verslavingen! André war seit seiner Kindheit drogen- und alkoholabhängig. Während eines Heilungsgottesdienstes erhielt Tom ein Wort der Erkenntnis für ihn. André trat hervor und nach einem Gebet war er völlig von seinen Süchten befreit!

  Grace Conference

  Gods genade vergeeft, vervult, bekrachtigt en transformeert. Tijdens de Grace Conference ontdek jij wat de diepte en de rijkdom is van de genade van God! Gottes Gnade vergibt, erfüllt, befähigt und verwandelt. Während der Gnadenkonferenz werdet ihr die Tiefe und den Reichtum der Gnade Gottes entdecken!

  Ministers' Conference

  Speciaal voor leiders van kerken en bedieningen organiseren we de Ministers' conference om leiders toe te rusten en op te bouwen om gezamenlijk te bouwen aan een krachtig Lichaam van Christus in Nederland. Speziell für Leiter von Kirchen und Diensten organisieren wir die Ministerkonferenz, um Führungskräfte auszurüsten und aufzubauen, um gemeinsam einen kraftvollen Leib Christi in den Niederlanden aufzubauen.

  Blessed Conference

  God is een overvloedig zegenende God die wil dat jij voorspoedig bent. Tijdens de Blessed conference ontdekken we met elkaar wat de Bijbel zegt over Gods zegen en gunst die op jou als gelovige rust. Gott ist ein reichlich segnender Gott, der will, dass es dir gut geht. Während der gesegneten Konferenz entdecken wir gemeinsam, was die Bibel über Gottes Segen und Gunst sagt, die auf dir als Gläubigem ruht.

  Greater Faith

  De Greater Faith Conference is bedoeld om je aan te vuren krachtig in geloof te wandelen op alle terreinen van het leven. Tijdens de Greater Faith Conference richten wij ons op het verspreiden van een krachtige geloofsboodschap. Die Greater Faith Conference soll dich ermutigen, in allen Bereichen des Lebens kraftvoll im Glauben zu wandeln. Während der Greater Faith Conference konzentrieren wir uns darauf, eine kraftvolle Botschaft des Glaubens zu verbreiten.

  Greater Power

  Groeien in de kracht en aanwezigheid van de Heilige Geest, daar draait de Greater Power Conference om. Het is een plek om weer (opnieuw) gevuld te worden met Gods kracht en aanwezigheid. In der Kraft und Gegenwart des Heiligen Geistes zu wachsen, darum geht es bei der Greater Power Conference. Es ist ein Ort, der (wieder) mit Gottes Kraft und Gegenwart erfüllt werden muss.

  Modules jaar 2

  In jaar twee focussen we op 'Een groot werk door jou heen'

  Volg de Bijbelschool op afstand op je eigen tijd!

  Kan je niet wachten tot januari?

  Zit de Bijbelschool al vol?

  Is de Bijbelschool te ver weg?

  Komen de lestijden niet goed uit?

  Volg dan de online bijbelschool via www.bijbelschool.tv en bekijk het hele onderwijstraject op afstand

  • Volg de driejarige parttime Bijbelschool via video-onderwijs en hand-outs

  • Volg het onderwijs in je eigen tijd en tempo

  • Inclusief de mogelijkheid om vragen te stellen aan de docenten