Home> Activiteiten> Bijbelscholen> Online Bijbelschool

Online Bijbelschool

Volg online een complete, driejarige parttime bijbelschool in 150+ videolessen met hand-outs en reflectievragen. Bijbelschool.tv is hét digitale platform voor geestelijke groei!

Bijbelschool.tv

Word toegerust voor jouw roeping & bestemming en volg gratis de levensveranderende driejarige online Bijbelschool van Frontrunners. Geheel vanuit huis te volgen in je eigen tempo en tijd!

Deze Bijbelschool legt via video-onderwijs een stevig Bijbels fundament met meer dan 50 levensveranderende lessen, onderverdeeld in 9 modules zoals: Leven als nieuwe schepping, leven in de kracht & aanwezigheid van de Heilige Geest, leven uit geloof, genezing & gezondheid, etc.

Na het volgen van de online Bijbelschool:

  • Begrijp en ontvang je jouw hemelse erfenis

  • Weet je wie je bent in Christus

  • Heb je een vernieuwd denken

  • Heb je een sterk en stabiel geloofsleven

  • Kan je Gods stem verstaan

  • Wandel je in autoriteit

  • Heb je krachtig en overwinnend geloof

  • Begrijp je hoe effectief bidden werkt

  • Kan je bidden voor zieken en demonen uitdrijven

  • Begrijp en functioneer je in de gaven van de Geest

Ook krijg je toegang tot andere ‘tracks’ met onderwijs, zoals de Grace School, Faith School, Healing School, alle series uit het YouTube programma Voice of Faith, en vele extra video’s.

Maak nu een gratis account aan en wordt toegerust om een krachtige frontrunner te worden!

Leven uit verlossing

In deze module leer je wat het inhoudt om te leven als Nieuwe Schepping en wat alle zegeningen zijn die daarbij horen.

De Heilige Geest

In deze module leer je wie de Heilige Geest is, hoe je Zijn stem kan verstaan, hoe je kan functioneren in de gaven en vrucht van de Geest en hoe je kan leven uit Zijn tegenwoordigheid.

Geloof & overwinning

Alles is mogelijk voor de gene die gelooft (Mark.9:23). In deze module leer je hoe jij Gods beloftes kan ontvangen door je geloof te gebruiken en hoe je kan groeien in geloof.

Gebed & aanbidding

In deze module leer je om krachtig en effectief te bidden en wat de kracht van aanbidding is.

Genezing en gezondheid

In deze module leer je Gods wil voor genezing, waar ziekte vandaan komt, hoe je geloof bouwt voor je genezing en hoe je voor zieken kunt bidden.

Voorziening & voorspoed

Leer om God als bron in je leven te hebben zodat je altijd leeft vanuit Zijn voorziening en voorspoed. In deze module behandelen we Gods principes om te leven onder Zijn zegen.

Roeping & bediening

In deze module leer je wat jouw roeping is en welke bediening God jou heeft gegeven. Na deze module weet jij wat jouw plek is in Gods Koninkrijk.

Het Oude & Nieuwe Testament

In deze module leer je de achtergrond en de inhoud van de Bijbelboeken, zodat wanneer jij jouw Bijbel leest, je echt de unieke waarde van ieder boek begrijpt en het maximale eruit haalt.

Modules leerjaar 1

In jaar één focussen we op 'Een groot werk in jou'

Geloofsopvoeding

In deze module leer je Gods principes voor het opvoeden van je kinderen.

Huwelijk & Familie

In deze module leer je hoe een gezond huwelijk en gezin bouwt.

Demonie & bevrijding

In deze module leer je hoe de geestelijke wereld in elkaar zit, wat demonen zijn, hoe ze binnenkomen en natuurlijk hoe je mensen bevrijd van demonen.

Pastoraat

In deze module leer je hoe jij mensen verder helpt die tegen obstakels aanlopen in hun leven.

Leiderschap

Iedereen geeft in meer of mindere mate leiding. In deze module leer je hoe jij een krachtige leider kan zijn en wat de 12 grootste valkuilen zijn voor (christelijke) leiders.

Krachtige kerk

In deze module leer je wat het doel is van de kerk en hoe de kerk zich kan ontplooien tot het meest krachtige orgaan op aarde.

Modules leerjaar 2

In jaar twee focussen we op 'Een groot werk door jou heen'

Visie ontwikkelen en uitdragen

In deze module leer je hoe jij een visie van God kan ontvangen voor jouw leven en plannen en hoe je een bijhorende strategie krijgt om het daadwerkelijk realiteit te laten worden.

Ministry of Helps

Ontzettend veel mensen zijn geroepen om met hun unieke gave en talent bedieningen en kerken te steunen zodat ze gigantisch veel kunnen bereiken. In deze module leer jij wat jouw plek is.

Hartszaken

Veel mensen lopen tegen obstakels aan in hun leven, vanwege bepaalde dingen die spelen diep in hun hart. Tijdens deze module gaan we daar mee aan de slag!

Handelingen nu

In deze module leer je wat het verlossingswerk van Jezus Christus precies inhoud en de rijkdom van Zijn verlossingswerk en je leert hoe kennis van Gods Woord samenhangt met de mate van succes in je leven.

Geloof in actie

Leer uitstappen in het geloof om zo te voldoen aan de opdracht die Jezus aan alle gelovigen geeft in Markus 16:17

Modules leerjaar 3

In jaar 3 gaan we nog meer de diepte in en word je voorbereid om krachtig te wandelen in je roeping.

Praktische informatie

De Frontrunners Online Bijbelschool is een driejarige bijbelschool. Het eerste jaar focust zich op een groot werk in jouw leven en het tweede leerjaar op een groot werk door jouw leven. Je kunt op ieder moment de online Bijbelschool starten door een account aanmaken via www.bijbelschool.tv.

Docenten

Locatie

Aanmelding

Kosten

Huiswerk

Geslaagd

Maak direct een account op bijbelschool.tv