Home> Onderwijs> Thema's> Identiteit

Identiteit

Ontdek jouw leven in Christus als nieuwe schepping. Leer wat het Koninkrijk van God is en hoe het werkt!

Geloof wat het Woord zegt over jou!

Toen Jezus in de synangoge was las Hij voor uit Jesaja 60; 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat de Heere Mij gezalfd heeft om gevangen vrij te zetten […]'en zei daarna: "Vandaag is deze Schrifttekst in vervulling gegaan' (Luk 4;16-21), met andere woorden: dit gaat over Mijn! Jezus zocht op wat het Woord van God zei over Hem, geloofde het en paste het toe! Zo moeten wij ook zijn. Toen Jezus twaalf jaar oud was, onderzocht Hij het Woord al (Luk.2:46). Als Jezus, de Zoon van God, het nodig had om te weten wat God Woord over Hem zie, hoeveel te meer hebben wij het nodig om te weten wat Gods Woord over ons zegt.

Efeze 1:3

Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus.

1 Joh 4:17

want hoewel wij nog in deze wereld zijn, zijn we als Jezus.

Rom 5:17

Veel meer zullen zij die de overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid ontvangen, in het leven regeren door de Ene, namelijk Jezus Christus.

Efeze 2:6

en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus.

Ontdek jouw bovennatuurlijke identiteit, kracht en autoriteit in Christus.

Bestel hier hier het gratis boek ‘Supermens’

Door dit gebed ontdek jij jouw supermens in Christus

In deze uitzending van Voice of Faith gaat Tom de Wal in op het onderwerp jouw identiteit in Christus. Hij deelt een gebed vanuit het Woord van God waardoor jij jouw supermens ontdekt.

Supermens: in christus is alles nieuw geworden

In Christus ben jij een supermens. Ontdek in deze Voice of Faith aflevering hoe in Christus ALLES nieuw geworden is.

Het Koninkrijk van God: wat is het & hoe werkt het?

In deze uitzending van Voice of Faith praat Tom over het Koninkrijk. Gods Koninkrijk is de leefwereld van jouw nieuwe schepping. Kijk & leer wat Gods Koninkrijk is en hoe het werkt