Home> Over ons

Over ons

Frontrunners is een bediening onder leiding van Tom en Femke de Wal en heeft als missie om een generatie oprichten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat; een generatie vol geloof en kracht van de Heilige Geest.

Over Frontrunners

Frontrunners, gestart in 2016, is een bediening onder leiding van Tom en Femke de Wal. De missie die God aan hen gegeven heeft is om ‘Frontrunners’ op te richten (n.a.v. 1 Korinthe 9:24). De taak van Frontrunners is een generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat; een generatie vol geloof en kracht van de Heilige Geest. Dit oprichten bestaat uit zowel het bereiken van mensen, als mensen toerusten die volledig voor Gods Koninkrijk gaan en gaan wandelen in hun roeping en bestemming. Met een team van {WerknemersInDienst} betaalde medewerkers vervult Frontrunners deze opdracht van God door een compleet platform te bouwen met allerlei activiteiten en evenementen om mensen te bereiken en toe te rusten.

1 Korinthe 9:24

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.

De start van Frontrunners

Tom en Femke de Wal zijn in 2016 gestart met Frontrunners. Tom kwam via een Youth-Alpha cursus tot levend geloof tussen zijn 16e en 17e levensjaar en heeft zijn vrouw Femke in de kerk ontmoet. Femke kwam in deze kerk terecht, nadat zij op 17-jarige leeftijd haar leven aan Jezus gaf. Als klein meisje is Femke op een bijzondere manier van kanker genezen en heeft altijd de hand van God op haar leven ervaren. In deze kerk zijn Tom en Femke jarenlang jeugd-, tiener-, aanbiddings- en Bijbelschoolleiders geweest. Voordat ze trouwden in 2015 heeft Femke nog een jaar fulltime Bijbelschool in Engeland gevolgd. Tom heeft voor de start van Frontrunners een Bachelor gehaald in Integral Safety & Security Management en heeft later na de start van Frontrunners nog twee jaar Bijbelse Theologie gestudeerd. Tom en Femke hebben drie kinderen en wonen in Noord-Brabant. Tom functioneert sterk in een apostolische en leraar bediening waardoor hij altijd een sterk onderbouwd woord brengt wat bevestigd wordt met wonderen en tekenen. Tijdens de samenkomsten van Frontrunners ontvangen veel mensen daardoor genezing, bevrijding en doorbraak. Femke functioneert sterk in het profetische en in aanbidding. Als je Toms boeken leest of preken luistert zal het je snel opvallen dat radicaliteit, geloof en de kracht van de Heilige Geest het onderwijs kenmerkt. Tom is niet bang om op het scherpst van de snede te spelen. Dit kenmerkt Toms leven en daardoor ook zijn onderwijs. Bovendien geeft dit vaak de grootste veranderingen in mensenlevens die het onderwijs horen. Toms favoriete Bijbeltekst is Markus 9:23: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’.

Boodschap en bediening

Het is het verlangen van Frontrunners om een generatie te zien opstaan die volledig voor God gaat. Dit doen wij door scherp Bijbels onderwijs over o.a. geloof, je identiteit en autoriteit als gelovige, voorziening, genezing en bevrijding. Vanuit de passie die we hebben voor de boodschap die God ons gegeven heeft, maken we gebruik van iedere mogelijke methode om Zijn Woord te verspreiden: offline in diensten, online in video’s en gedrukt in boeken. Bovendien geloven we dat Gods Woord voor iedereen toegankelijk moet zijn, daarom is al het onderwijs gratis toegankelijk; conferenties, events, bijbelscholen én alle boeken! Tom is schrijver van 11 boeken die alleen al in Nederland meer dan {BoekenGedrukt} keer zijn gedrukt.

Matt. 10:8

U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niet.

Het team

Frontrunners heeft {WerknemersInDienst} betaalde medewerkers in dienst die meebouwen aan de missie op vele uiteenlopende gebieden, zoals het coördineren en organiseren van evenementen, de dagelijkse leiding van de bijbelscholen, het opnemen en verwerken van video’s en de marketing van alles wat Frontrunners doet.

Bouw jij mee aan Gods Koninkrijk?

Help jij ons mee om de missie te vervullen die God ons gegeven heeft? Help mee als vrijwilliger of met jouw zakelijke dienstverlening om het Koninkrijk van God te bouwen. Waar ligt jou passie? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die kunnen ondersteunen bij de worship, support, media of hospitality.