Home> Over ons> Tom de Wal

Tom de Wal

Tom is, samen met zijn vrouw Femke, oprichter van Frontrunners. Een organisatie met als doel het oprichten van een sterke generatie van mensen met geloof.

Frontrunners

Frontrunners, gestart in 2016, is een bediening onder leiding van Tom en Femke de Wal. De missie die God aan hen gegeven heeft is om ‘frontrunners’ op te richten (n.a.v. 1 Korinthe 9:24). De taak van Frontrunners is een generatie op te richten die volledig voor Gods Koninkrijk gaat; een generatie vol geloof en kracht van de Heilige Geest. Dit oprichten bestaat uit zowel het bereiken van mensen, als mensen toerusten die volledig voor Gods Koninkrijk gaan en gaan wandelen in hun roeping en bestemming. Missie: Raising up Frontrunners. Frontrunners vervult deze opdracht van God door een compleet platform te bouwen met allerlei activiteiten en evenementen om mensen te bereiken en toe te rusten.

Wie is Tom de Wal?

Tom functioneert sterk in de leraar bediening waardoor hij altijd een sterk onderbouwd woord brengt wat bevestigd wordt met wonderen en tekenen. Tijdens de samenkomsten van Frontrunners ontvangen veel mensen daardoor genezing, bevrijding en doorbraak. Tom is niet bang om op het scherpst van de snede te spelen. Dit kenmerkt Toms leven en daardoor ook zijn onderwijs. Bovendien geeft dit vaak de grootste veranderingen in mensenlevens die het onderwijs horen. Toms favoriete Bijbeltekst is Markus 9:23: ‘Alles is mogelijk voor wie gelooft’.

1 Kor 9:24

Weet u niet dat zij die in de renbaan lopen, allen wel lopen, maar dat slechts één de prijs ontvangt? Loop dan zo dat u die verkrijgt.

Word partner en help ons meer mensen te bereiken

    Kies met welk partnerschap jij wilt meebouwen

    Bekijk nu gratis de Frontrunners online Bijbelschool

    Bijbelschool.tv is hét online videoplatform voor Bijbels afstandsonderwijs. Frontrunners heeft een driejarige parttime Bijbelschool en een school voor christelijke ondernemers;

    Volg nu bijbelschool in eigen tijd, tempo en op iedere locatie